Dane osobowe są „złotem XXI wieku”. Jak je chronić? Jak zadbać o ich bezpieczeństwo?
Dostosowanie się do obowiązujących regulacji prawnych w obszarze ochrony danych osobowych stanowi obecnie jedno z kluczowych wyzwań przed przedsiębiorcami i instytucjami. Rozporządzenie RODO za nienależytą ochronę danych osobowych przewiduje administracyjne kary pieniężne, których wysokość może dochodzić do 10 000 00 euro, lub w przypadku przedsiębiorstw do wysokości 2% jego całkowitego, rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.
W celu prawidłowego wdrożenia obowiązujących przepisów do Państwa organizacji oferujemy kompletną ofertę, która zabezpieczy Państwa interesy przed karami administracyjnymi oraz zminimalizuje ryzyko zaistnienia elementu nieuczciwej walki konkurencyjnej. W ramach obsługi RODO, udostępniamy dla Państwa poniższe usługi:

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowej oferty.