PROFESJONALNE

NISZCZENIE DOKUMENTÓW

POSTAW

NA EKOLOGIĘ!

DZIAŁAMY NA RZECZ AKCJI

NISZCZYMY EKOLOGICZNIE

DBAMY O ŚRODOWISKO

WITAMY NA STRONIE GREEN DATA

Recykling z napędem na ECO korzyści

Green Data to zespół doświadczonych ekspertów, dla których recycling, to nie tylko praca, ale także misja łącząca biznes z ochroną środowiska. Naszą wizytówką jest specjalistyczna wiedza, zaawansowane know-how, rzetelność i profesjonalizm na każdym etapie współpracy.
Dysponujemy ultranowoczesnym sprzętem i infrastrukturą IT oraz specjalistycznym zapleczem logistycznym, dzięki którym zapewniamy naszym Klientom najwyższy standard usług, 100% bezpieczeństwo danych objętych ochroną prawną oraz przede wszystkim elastyczną formę oferty.

ECO ma zielone światło

Spełniamy wszystkie wymagania wynikające z polskich i europejskich norm prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Recykling zawsze w dobrej cenie

Recykling na miejscu i na wynos

Granice miast i regionów dla nas nie istnieją, dlatego obsługujemy firmy w Warszawie lub dojeżdżamy pod wskazany adres w całej Polsce.

Niszczenie dokumentów

Działamy w trybie ekonomicznym – ekspresowo, skutecznie, ECO, w najwyższej klasie tajności i atrakcyjnych cenach.

Profesjonalne niszczenie dokumentów pomaga zapewnić ochronę prywatności oraz danych przedsiębiorstwa, pracowników, partnerów biznesowych i klientów. Wszelkie dane zamieszczone w materiałach firmowych wymagają specjalnej ochrony i poddawane są ściśle określonym zasadom archiwizacji. Po upływie terminu karencji, która dla każdego rodzaju materiału może być inna, następuje niszczenie dokumentów. Nie może być to procedura przeprowadzona w sposób dowolny i przez każdego. Takie działanie niesie ze sobą ryzyko ujawnienia tajnych informacji osobom niepożądanym. Dlatego należy powierzyć to zadanie profesjonalistom.

Jak działa Green Data?

Green Data w Warszawie wykorzystuje nowoczesne technologie, wykorzystujące sprawdzone techniki likwidacji mechanicznej. Profesjonalnie pozbywamy się akt księgowych, archiwów, umów, kart personalnych, przeterminowanej makulatury biznesowej i innych materiałów. Przyjeżdżamy do Klienta i odbieramy dokumentację przeznaczoną do fizycznego zniszczenia.
Przyjmujemy zlecenia na terenie Mazowsza ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy, a także Pomorza – Gdańska oraz Gdyni. Niekiedy podejmujemy się działań w innych regionach Polski. Zapewniamy transport materiałów na miejsce likwidacji bezpiecznym, zamkniętym pojazdem i przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Cały proces przeprowadzamy przy wykorzystaniu specjalistycznych maszyn. Działamy kompleksowo i w zgodzie z obowiązującymi standardami ekologicznymi.

Licencja

Klauzula TOP SECRET

Po otrzymaniu zlecenia, ustaleniu miejsca oraz dogodnego terminu, wybrany zespół pracowników otrzymuje niezbędne wyposażenie oraz dojeżdża do Państwa placówki. Tam następuje odbiór zakwalifikowanych do niszczenia dokumentów, które zostają zapakowane w dedykowane pojemniki o pojemności do 150 kilogramów (240 l). Są one zabezpieczone jednorazowymi plombami o podwyższonej trwałości z niepowtarzalnym numerem, umożliwiając ich otwarcie wyłącznie bezpośrednio przed rozpoczęciem procesu niszczenia.

Tak przygotowane pojemniki zostają przetransportowane w zamkniętym samochodzie na teren całodobowo chronionej niszczarni. Bez zwłoki, wszystkie pojemniki zostają odplombowane, a dokumenty przekazane do systemu niszcząco-belującego firmy HSM FA 400.2 cc, a także prasy KP 40 V. Jest to wykonywane zgodnie z nową normą DIN 66399.

Realizacja zlecenia wiąże się z przekazaniem Państwu następujących dokumentów:

 • certyfikat niszczenia,
 • kopia zlecenia,
 • szczegółowy protokół (liczba odebranych pojemników wraz z przypisanymi plombami).

Na Państwa życzenie, cały proces – od odbioru po niszczenie – może odbyć się pod stałym nadzorem Państwa pracownika, który może potwierdzić jego prawidłowe wykonanie. Opcjonalnie, możemy również dostarczyć zarejestrowany na płycie CD proces niszczenia, wykonany zgodnie ze scenariuszem Green Data.

Każde przedsiębiorstwo generuje duże ilości dokumentów, które nie powinny trafić do osób trzecich. Aby tego uniknąć, po upływie terminu karencji (5 lat), warto wdrożyć ich zniszczenie, a to zadanie należy powierzyć wyłącznie sprawdzonej i doświadczonej firmie. Zajmie się ona nie tylko zbiórką materiałów, ale i ich załadunkiem, transportem oraz utylizacją. Niesie to za sobą liczne korzyści – zarówno dla właścicieli przedsiębiorstwa, ich pracowników, jak i środowiska naturalnego.

Przedsiębiorstwo nie musi samo przygotowywać i wdrażać procedur poprawnego niszczenia dokumentów – zewnętrzna firma posiada już wielokrotnie przetestowane rozwiązania. Oznacza to również, że żaden z pracowników nie będzie musiał rezygnować z wykonywanych na co dzień obowiązków.

W miejscu pracy nie pojawią się również niszczarki, które wiążą się z dużym nakładem finansowym (kupno oraz regularna konserwacja), a przy tym są źródłem dużego hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza. Mogłoby to wpłynąć zarówno na zdrowie pracowników, jak i środowisko naturalne.

Ponadto, powierzenie niszczenia dokumentów sprawdzonej firmie zewnętrznej to gwarancja, że zostaną one poprawnie zniszczone, niezależnie czy są to kartki papieru, dyski twarde, płyty bądź pendrive’y. Przedsiębiorstwo zyskuje na pewności, że ich prywatność została ochroniona, a powierzone dane poufne dotyczące ich samych, kontrahentów lub współpracowników zostaną prawidłowo zniszczone i nic nie zostanie pominięte.

Wielu osobom niszczenie dokumentów może nadal kojarzyć się z manualnym wkładaniem arkusza po arkuszu do niewielkiej niszczarki, która tnie papier na pasma. Jednak prawidłowo dokonane niszczenie jest dużo bardziej zaawansowane, a przez to i dokładniejsze.

Nowa norma DIN 66399, wprowadzona przez Deutsches Institut für Normung, precyzyjnie określa szerokość oraz powierzchnię każdego ścinka w zależności od klasy ochrony (1-3, gdzie trzecia jest najwyższą klasą). Dokumenty zawierające wysoce poufne i tajne dane muszą zostać zniszczone po upływie terminu karencji, przy pomocy zaawansowanych technologicznie systemów niszcząco-belujących. Powstałe dzięki nim ścinki powinny zostać przetworzone pod dużym naciskiem przez prasę. Oznacza to, że nikt nie będzie mógł ponownie zapoznać się z zawartością tych dokumentów.

Istotny jest również sam proces przekazywania dokumentów na dowolnych nośnikach – firma przyjmująca zlecenie powinna umieścić wszystkie materiały do zniszczenia w zaplombowanych pojemnikach. Następnie muszą zostać one przetransportowane w zamkniętym samochodzie na teren chroniony niszczarni, gdzie dokumenty zostają poddane działaniu wspomnianych powyżej urządzeń.

Rozwój przedsiębiorstwa wiąże się z powstaniem wielu stosów dokumentów, których nie można zniszczyć zazwyczaj przez okres 5 lat – dotyczy to wyłącznie materiałów zawierających informacje oznaczone klauzulą „poufne”. Firmy posiadają całe archiwa, gdzie zalegają tysiące arkuszy papieru i innego rodzaju nośników. Jednak po upływie okresu karencji, doskonałym rozwiązaniem jest masowe niszczenie dokumentów, co wiąże się z licznymi korzyściami.

Zalety takiego rozwiązania

Masowe niszczenie dokumentów, zwłaszcza to powierzone zewnętrznej firmie, uniemożliwi nieuprawnionym osobom trzecim zapoznanie się z poufnymi danymi na wybranych nośnikach. Po dokumentach zostaną wyłącznie sprasowane w bele ścinki, których nie da się ponownie odczytać. Jest to również korzystne rozwiązanie pod względem ekonomicznym – nie tylko umożliwi to zwolnienie miejsca w posiadanym archiwum, ale i będzie tańszą alternatywą dla samodzielnego dokonania procesu zniszczenia. Ponadto, dokumenty oznaczone klauzulą „poufne” zgodnie z polskim prawem muszą zostać z niszczone po upływie określonego czasu.

Zapewniamy bezpieczeństwo na każdym kroku

W Green Data dostosowujemy się do potrzeb naszych Klientów. Jeżeli dokumentów jest zbyt wiele, żeby przetransportować je w zaplombowanych pojemnikach, istnieje możliwość przygotowania innego rozwiązania – równie bezpiecznego dla powierzonych nam do zniszczenia poufnych dokumentów, co pojemniki. Materiały zostają przetransportowane do całodobowo chronionej niszczarni, gdzie partie poddaje się przetworzeniu poprzez system niszcząco-belujący firmy HSM FA 400.2 cc. Cały proces może być nadzorowany przez pracownika naszego Klienta. Zapewniamy dokładne zniszczenie każdego arkusza bądź innego rodzaju nośnika.

Obecnie dużo częściej dane wrażliwe i poufne nie są przechowywane na arkuszach papieru, lecz na nośnikach cyfrowych. Mogą to być dyski twarde, płyty CD i DVD, pendrive’y bądź innego rodzaju urządzenia. Rozwijające się przedsiębiorstwo często staje przed problemem co zrobić z takimi nośnikami magnetycznymi bądź optycznymi, jeżeli nie spełniają one już aktualnych potrzeb firmy.

Warto pamiętać, że nawet po usunięciu danych, niektóre z nich mogą pozostać zachowane – w nieodpowiednich rękach może się to wiązać z dużymi kosztami dla pierwotnego właściciela. Dlatego tak istotne jest profesjonalne przeprowadzenie niszczenia nośników danych cyfrowych, które gwarantuje, że dane poufne już nigdy nie zostaną odczytane. Tak, jak w przypadku dokumentów papierowych, tutaj również wykorzystywana jest norma DIN 66399, prezentująca wymogi w zakresie niszczenia nośników danych.

Istotne przy wykonywaniu tego rodzaju działania jest ścisłe przestrzeganie procedury, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo danym poufnym. Wszystkie nośniki, w tym płyty oraz dyski, powinny zostać odebrane od przedsiębiorstwa oraz umieszczone w zaplombowanych pojemnikach. Następnie przeprowadzay jest ich transport w zamkniętych samochodach na całodobowo chroniony teren niszczarni. Tam wszystkie nośniki danych cyfrowych zostają mechaniczne zniszczone przy pomocy systemu niszcząco-belującego – model HSM FA 400.2 cc oraz kompatybilnej prasy KP 40 V. Dzięki nim wszystkie nośniki zostaną poprawnie zutylizowane, gwarantując bezpieczeństwo danym wrażliwym.

Obecnie dużo częściej dane wrażliwe i poufne nie są przechowywane na arkuszach papieru, lecz na nośnikach cyfrowych. Mogą to być dyski twarde, płyty CD i DVD, pendrive’y bądź innego rodzaju urządzenia. Rozwijające się przedsiębiorstwo często staje przed problemem co zrobić z takimi nośnikami magnetycznymi bądź optycznymi, jeżeli nie spełniają one już aktualnych potrzeb firmy.

Warto pamiętać, że nawet po usunięciu danych, niektóre z nich mogą pozostać zachowane – w nieodpowiednich rękach może się to wiązać z dużymi kosztami dla pierwotnego właściciela. Dlatego tak istotne jest profesjonalne przeprowadzenie niszczenia nośników danych cyfrowych, które gwarantuje, że dane poufne już nigdy nie zostaną odczytane. Tak, jak w przypadku dokumentów papierowych, tutaj również wykorzystywana jest norma DIN 66399, prezentująca wymogi w zakresie niszczenia nośników danych.

Istotne przy wykonywaniu tego rodzaju działania jest ścisłe przestrzeganie procedury, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo danym poufnym. Wszystkie nośniki, w tym płyty oraz dyski, powinny zostać odebrane od przedsiębiorstwa oraz umieszczone w zaplombowanych pojemnikach. Następnie przeprowadzay jest ich transport w zamkniętych samochodach na całodobowo chroniony teren niszczarni. Tam wszystkie nośniki danych cyfrowych zostają mechaniczne zniszczone przy pomocy systemu niszcząco-belującego – model HSM FA 400.2 cc oraz kompatybilnej prasy KP 40 V. Dzięki nim wszystkie nośniki zostaną poprawnie zutylizowane, gwarantując bezpieczeństwo danym wrażliwym.

Obecnie dużo częściej dane wrażliwe i poufne nie są przechowywane na arkuszach papieru, lecz na nośnikach cyfrowych. Mogą to być dyski twarde, płyty CD i DVD, pendrive’y bądź innego rodzaju urządzenia. Rozwijające się przedsiębiorstwo często staje przed problemem co zrobić z takimi nośnikami magnetycznymi bądź optycznymi, jeżeli nie spełniają one już aktualnych potrzeb firmy.

Warto pamiętać, że nawet po usunięciu danych, niektóre z nich mogą pozostać zachowane – w nieodpowiednich rękach może się to wiązać z dużymi kosztami dla pierwotnego właściciela. Dlatego tak istotne jest profesjonalne przeprowadzenie niszczenia nośników danych cyfrowych, które gwarantuje, że dane poufne już nigdy nie zostaną odczytane. Tak, jak w przypadku dokumentów papierowych, tutaj również wykorzystywana jest norma DIN 66399, prezentująca wymogi w zakresie niszczenia nośników danych.

Istotne przy wykonywaniu tego rodzaju działania jest ścisłe przestrzeganie procedury, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo danym poufnym. Wszystkie nośniki, w tym płyty oraz dyski, powinny zostać odebrane od przedsiębiorstwa oraz umieszczone w zaplombowanych pojemnikach. Następnie przeprowadzay jest ich transport w zamkniętych samochodach na całodobowo chroniony teren niszczarni. Tam wszystkie nośniki danych cyfrowych zostają mechaniczne zniszczone przy pomocy systemu niszcząco-belującego – model HSM FA 400.2 cc oraz kompatybilnej prasy KP 40 V. Dzięki nim wszystkie nośniki zostaną poprawnie zutylizowane, gwarantując bezpieczeństwo danym wrażliwym.

ARCHIWIZACJA MATERIAŁÓW KLASY BIZNES

Więcej miejsca dla biznesu, łatwy dostęp do akt, dane pod ochroną.

Przeprowadzana w przedsiębiorstwie archiwizacja stanowi obowiązek nałożony prawnie . Zależnie od rangi przechowywanych dokumentów okres przechowywania może wahać się od 5 do 50 lat. Profesjonalna archiwizacja wymaga zastosowania odpowiednich warunki dla przechowywanych oryginalnych materiałów oraz zadbania o najbardziej optymalny sposób przetrzymywania dokumentacji firmowej.
Oferujemy usługę archiwizacji, obejmującą – w zależności od potrzeb i profilu działalności przedsiębiorstwa:
Ponadto jesteśmy w stanie zaprojektować i wdrożyć nowe, sprawne procedury obiegu dokumentów. Podejmujemy się prac, które mają na celu stworzenie od podstaw archiwów zakładowych oraz przeprowadzek archiwów. Działamy w tym zakresie głównie na terenie Warszawy, ale przyjmujemy także zlecenia spoza Mazowsza.

Archiwizacja w "Green Data to:

Przechowywanie materiałów w magazynie Green Data

Nasza firma z Warszawy dysponuje ultranowoczesnym zapleczem logistycznym oraz zapewnia usługi doświadczonych archiwistów.

Jak działa Green Data?

Przyjeżdżamy pod wskazany adres, ewidencjonujemy materiały i przewozimy je do naszego nowoczesnego archiwum, gdzie w optymalnych warunkach przechowujemy akta, zapewniając do nich szybki i łatwy dostęp. Materiały przechowywane są w pomieszczeniach z monitoringiem, w których panuje optymalny poziom temperatury i wilgotności. Dzięki naszej archiwizacji firmy zyskują więcej przestrzeni, komfort pracy oraz pełną kontrolę nad korespondencją, umowami, kwestionariuszami i całym systemem dokumentacji biznesowej.

SKANOWANIE DOKUMENTACJI FIRMOWEJ

Digitalizacja i nowoczesne biuro online.

Gromadzenie kwestionariuszy, korespondencji i umów w segregatorach i magazynach to przeszłość. Przeszukiwanie zasobów biurowej biblioteki i skanowanie różnorodnych aktów zabiera wiele cennego czasu, który można poświęcić na kreatywne działania biznesowe. Green Data proponuje kompleksowe rozwiązania, które sprawiają, że dostęp do firmowego archiwum trwa zaledwie kilka kliknięć.
Digitalizacja systemowa z naszą firmą to oszczędności czasu, pieniędzy oraz komfort pracy. Oferujemy między innymi:

1. Szybkie skanowanie dokumentacji firmowej:

2. Budowę profesjonalnego archiwum on-line :

RECYKLING PEŁEN KORZYŚCI

Skup makulatury, recycling materiałów, utylizacja sprzętu IT.

Zapewniamy naszym Partnerom konkretne korzyści finansowe i oszczędności. Modernizujemy przestrzeń w biurach i magazynach oraz umożliwiamy realizację polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wybierając nasze rozwiązania twoja firma zyskuje w stylu ECO!

Oferujemy:
1. Skup makulatury biznesowej po atrakcyjnych cenach.
2. Recykling materiałów biznesowych:
3. Recykling sprzętu IT
Wybierając naszą firmę, stawiają Państwo na najwyższą jakość usług.

USTAWA RODO

Dane osobowe są „złotem XXI wieku”. Jak je chronić? Jak zadbać o ich bezpieczeństwo?

Dostosowanie się do obowiązujących regulacji prawnych w obszarze ochrony danych osobowych stanowi obecnie jedno z kluczowych wyzwań przed przedsiębiorcami i instytucjami. Rozporządzenie RODO za nienależytą ochronę danych osobowych przewiduje administracyjne kary pieniężne, których wysokość może dochodzić do 10 000 00 euro, lub w przypadku przedsiębiorstw do wysokości 2% jego całkowitego, rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.
W celu prawidłowego wdrożenia obowiązujących przepisów do Państwa organizacji oferujemy kompletną ofertę, która zabezpieczy Państwa interesy przed karami administracyjnymi oraz zminimalizuje ryzyko zaistnienia elementu nieuczciwej walki konkurencyjnej. W ramach obsługi RODO, udostępniamy dla Państwa poniższe usługi:

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowej oferty.

SKUP MAKULATURY

Green Data prowadzi skup makulatury w Warszawie, zapewniając atrakcyjną cenowo ofertę.

W każdym przedsiębiorstwie codziennie wytwarzana jest ogromna ilość materiałów papierowych. Z czasem dezaktualizują się i stają się bezużyteczne, zajmując jednocześnie dużą ilość miejsca w archiwach. Odbieramy od Klientów niepotrzebną makulaturę biznesową oraz skutecznie i szybko ją eliminujemy.
Nasz skup makulatury w Warszawie działa w zgodzie z poszanowaniem zasad ochrony środowiska, wykorzystując zielone technologie. Jednocześnie dbamy o wygodę i komfort naszych Klientów, od których przejmujemy obowiązki związane z transportem i recyklingiem materiałów. Dysponujemy odpowiednimi pojazdami oraz zapleczem technicznym i logistycznym, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę. Działamy szybko, terminowo oraz mając na uwadze indywidualne potrzeby i wymagania poszczególnych Klientów.
Prowadzimy działania zgodnie z obowiązującymi – polskimi i europejskimi – przepisami prawa, mając jednocześnie na względzie komfort naszych Klientów. Dbamy o zagwarantowanie najwyższych standardów jakości w realizacji usługi oraz o najkorzystniejszy dla zainteresowanych stosunek ceny do jakości. Korzystając z naszych usług Klienci oszczędzają zarówno czas, jak i pieniądze. Zyskują także większą przestrzeń po usunięciu niepotrzebnej makulatury. Zależy nam na komforcie współpracy i odciążeniu Klientów od dodatkowych obowiązków, dzięki czemu zyskują czas na właściwe działania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

PO GODZINACH

Dbając o prawidłową kondycję oraz dobrą integrację naszego zespołu czynnie bierzemy udział w turniejach piłki nożnej.

KONTAKT

Gwarantujemy elastyczne warunki współpracy, konkurencyjne ceny , profesjonalizm i najwyższy standard usług.

  Green Data i Wspólnicy
  ODDZIAŁ WARSZAWA

  Green Data i Wspólnicy

  Oddział Warszawa

  Green Data i Wspólnicy
  ODDZIAŁ GDAŃSK - GDYNIA - SOPOT

  Green Data i Wspólnicy

  Oddział Gdańsk – Gdynia – Sopot