Prowadzona przez nas firma Green Data świadczy profesjonalne usługi z zakresu niszczenia dokumentów. Swoją ofertę kierujemy m.in. do klientów z Gdańska. Zajmujemy się utylizacją różnego rodzaju materiałów, w tym umów handlowych, akt księgowych oraz kart personalnych. Skutecznie pozbywamy się zarówno arkuszy papieru, jak i nośników cyfrowych, zawierających poufne dane firmowe, zapobiegając tym samym ich ewentualnemu przejęciu przez nieuprawnione osoby. Przy wykonywaniu wspomnianych czynności zawsze postępujemy zgodnie z wytycznymi zawartymi w stosownej normie, opatrzonej numerem DIN 66399.

Przebieg procesu niszczenia dokumentów

Przed podjęciem się realizacji zadania, najpierw ustalamy miejsce oraz termin planowanego niszczenia dokumentów. W dalszej kolejności następuje odbiór przekazanych akt bądź płyt CD i pendrive’ów i ich umieszczenie w szczelnie zamkniętych, zabezpieczonych plombami pojemnikach. Tak przygotowane opakowania przetransportowujemy odpowiednio przystosowanym do tego celu samochodem do naszej niszczarni. Przeznaczoną do unicestwienia dokumentację po wyjęciu z pudeł niezwłocznie poddajemy działaniu specjalnych pras i urządzeń belujących.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że osobom korzystającym z naszych usług zależy na możliwie jak najefektywniejszym zabezpieczeniu danych przed niekontrolowanym wyciekiem. Zlecone przez przedsiębiorców z Gdańska niszczenie dokumentów w większości przypadków przeprowadzamy w obecności oddelegowanych w tym celu pracowników danej firmy. W razie potrzeby nagrywamy również cały proces za pomocą kamery, udostępniając stworzony w ten sposób film na odpowiednim nośniku danych.

Profesjonalne niszczenie dokumentów – zalety

Powierzenie naszej firmie zadania utylizacji dokumentacji oznacza szereg korzyści dla klientów. Przedsiębiorstwo Green Data oferuje partnerom biznesowym jasne i przejrzyste zasady współpracy. Dbamy o bezpieczeństwo powierzonych nam danych od momentu odbioru materiałów od klienta aż do ich całkowitej destrukcji. Działamy szybko i sprawnie, dopasowując harmonogram pracy do indywidualnych potrzeb zleceniodawców. Niszczenie dokumentów wykonujemy w zgodzie z wymogami ekologicznymi. Pozostały po tej czynności papier w późniejszym czasie zostaje poddany recyklingowi.

Korzystający z naszej pomocy przedsiębiorcy z Gdańska mogą liczyć na bardzo atrakcyjne warunki cenowe. Warto już dziś skontaktować się mailowo bądź telefonicznie z pracownikami firmy Green Data. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące usługi niszczenia dokumentów.

Green Data i Wspólnicy
Oddział Gdańsk