Nasza firma Green Data działa w Warszawie. Specjalizujemy się w świadczeniu usług z zakresu niszczenia dokumentów. W swojej pracy zawsze dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb klientów. Zlecone nam usługi odbioru i utylizacji różnego rodzaju pism realizujemy w wyznaczonym przez przedsiębiorcę terminie. Dysponujemy nowoczesnym, zaawansowanym technologicznie sprzętem w postaci specjalnych niszczarek przemysłowych, pras oraz urządzeń belujących. Dzięki temu korzystające z naszej pomocy osoby mogą być pewne, że proces niwelowania niepotrzebnej dokumentacji przebiegnie szybko i bez zakłóceń.

Utylizacja dokumentów – podstawowe informacje

Przeterminowane faktury, umowy i akta urzędowe powinny być na bieżąco likwidowane przede wszystkim z uwagi na konieczność ochrony zawartych na nich danych osobowych przed dostępem do nich nieuprawnionych podmiotów. Niszczenie nieaktualnych dokumentów sprzyja też skutecznemu zabezpieczeniu interesów danej firmy poprzez zmniejszenie ryzyka ujawnienia jej tajemnic, czyli informacji technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych o określonej wartości gospodarczej. W dłuższej perspektywie czasowej powierzenie nam zadania dewastacji rozmaitych pism sprzyja efektywnemu zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie.

Obecnie poufne informacje często zapisywane są nie tylko na papierze, ale także cyfrowych nośnikach (np. pendrive’ach, płytach CD i DVD). Z myślą o klientach z Warszawy przeprowadzamy niszczenie dokumentów także w postaci elektronicznej. W trakcie realizacji zlecenia materiały te poddajemy cięciu i szarpaniu. Dodatkowo podlegają one prasowaniu i belowaniu. Dzięki temu zawarte na nich dane są niemożliwe do odczytania ani do odtworzenia.

Etapy niszczenia dokumentów

W firmie Green Data dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić zleceniodawcom możliwie jak najwyższy poziom satysfakcji z jakości świadczonych na ich rzecz usług. Nasza pomoc przy niszczeniu dokumentów ma charakter kompleksowy. W zakres naszych kompetencji wchodzi odbiór pism i nośników przeznaczonych do likwidacji, jak również ich transport do niszczarni. Przykładamy szczególną wagę do właściwego zabezpieczenia przewożonej dokumentacji. Dlatego też umieszczamy ją w doskonale przystosowanych do tego celu pojemnikach. Oferujemy klientom możliwość nadzorowania procesu likwidacji akt, także za pośrednictwem transmisji z kamer. Po zakończeniu wszystkich zleconych czynności przekazujemy tym osobom certyfikaty i kopie zlecenia, a także szczegółowy protokół.

Zapraszamy przedsiębiorców z Warszawy i okolic do skorzystania z naszych usług niszczenia dokumentów.

Green Data i Wspólnicy
Oddział Warszawa